Medizinisches Personal mit Blick auf den Besucher von https://www.penimaster.com.tr/ oder diskutierend

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL PROTATEKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA CİNSEL İŞLEVİN KORUNMASI İÇİN KOMBİNASYON TEDAVİSİ OLANAKLARI (3)

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Penis sertliği derecesinin ereksiyon sertliği skalasına göre değerlendirilmesinde şu sonuçlar alınmıştır: Birinci gruptaki ereksiyon sertliği derecesi ameliyat öncesinde 3,1 olup cerrahi müdahaleden yedi gün sonra 1,22±0,2’ye düşmüştür. Ereksiyon sertliği derecesi 30 ve 90 gün sonra 2 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, penisin yeterli sertlikte olduğu ancak penetrasyonun ve cinsel ilişkinin gerçekleştirilmesi için yeterli sertlikte olmadığı anlamına gelmektedir.

İkinci ve üçüncü grupta elde edilen veriler farklılık göstermemektir. Verilerde, ilk 7 gün içinde penis sertliğinin azaldığı ve sonrasında penetrasyon için sertlik anlamına gelen 3. dereceye kadar artış eğiliminin olduğu görülmüştür.

QOL skalasına (Quality of Life) göre yaşam kalitesi birinci grupta cerrahi müdahale öncesinde 2,1 puan olarak saptanmış ve cerrahi müdahaleden 7 gün sonra 2,05±0,3 puan kötüleşmiştir. Bunun ötesinde, 30 ve 90 gün sonra 3,7 puanlık ortalama yaşam kalitesi ile iyileşme yönünde olumlu bir eğilim tespit edilmiştir.

İkinci ve üçüncü grupta yaşam kalitesinin cerrahi müdahaleden 7 gün sonra 4,15 puana düştüğü, 30 ve 90 gün sonra ikinci grupta 2,4 puana ve üçüncü grupta 2,6 puana çıktığı tespit edilmiştir. İkinci ve üçüncü grupta yaşam kalitesi konusunda istatiksel açıdan önem taşıyan herhangi bir farklılık elde edilmemiştir.

Literatürde verilen bilgilere göre, lokalize prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan erkeklerde cinsel işlevin rehabilitasyonu için PDE-5 inhibitörlerin kullanılmasına ilişkin inandırıcı veriler bulunmamaktadır. Ayrıca, bu hasta kategorisinde PDE-5 inhibitörlerinin alınması ile ilgili olarak dozajlamaya ve tedavi sürelerine dair ortak bir görüş mevcut değildir.

A. Briganti ve diğerleri [18] tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına göre, sürekli olarak PDE-5 inhibitörleri alan hasta grubunda ameliyat sonrasında kontrol grubuna (s, p<0,001) kıyasla çok daha seyrek olarak erektil disfonksiyon (7) tespit edilmiştir. Bu sonuç, araştırma kapsamında elde edilen verilerle benzerlik taşımaktadır. Kontrol grubundaki erektil disfonksiyon sıklığı üç ay sonra yüzde 75 (15 hasta), ikinci grupta yüzde 15 daha az, yani yüzde 60 (12 hasta) ve üçüncü grupta ise kontrol grubundan yüzde 20 daha az, yani yüzde 55 (11 hasta) şeklindedir.

Radikal prostatektomi uygulanan hastalarda gerçekleştirilen araştırmalar sayesinde, bir yıllık bir gözlem süresi içerisinde penis boyunun 1–3 cm kısaldığı kanıtlanmıştır [19,20]. Mevcut araştırmada, penis boyunun cerrahi müdahaleden sonraki üç ay içerisindeki değişimi dikkate alınmıştır. Burada, kontrol grubunda penis boyunun 1,64±0,12 cm oranında kısaldığı görülmüş, ikinci grupta ise penis boyunun ortalama 1,175±0,01 cm ile orta derecede kısaldığı tespit edilmiştir.

Penis boyunun kısalmasına neden olabilecek bir mekanizma olarak, ereksiyon sinirlerinin hasar görmesiyle süngerimsi dokuda bulunan düz kasların apoptozu sonucunda oluşan kavernöz fibrozis tahmin edilebilir.

Daha önce gerçekleştirilen araştırmalar [21], vakumlu ekspander kullanımının, radikal prostatektomiden sonra penis boyunun korunmasına imkân sağladığını göstermiştir. Aynı zamanda, vakumlu ekspanderlerin kullanımına dair bir karşı görüş mevcuttur. Bu görüş, vakumlu ekspander kullanıldığında, süngerimsi dokuda bir iskemi ve asidoz gerçekleşmesi sonucunda ve düz kasların yetersiz derecede gevşememesi nedeniyle fibrozis oluşma tehlikesini göz önünde bulundurmaktadır [22]. Mevcut araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar, PDE-5 inhibitörleri ile birlikte her gün vakumlu ekspander kullanımının sadece penis uzunluğunu korumadığını, bilakis penisin 0,75±0,01 cm uzamasını sağladığını göstermiştir. Yaşam kalitesi, toplumun güncel gelişme düzeyi itibariyle hastanın genel sağlık durumu ve esenliği bakımından önemli ve vazgeçilmez bir bileşen teşkil etmektedir. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan çeşitli araştırmalar, hastaların rehabilitasyonu için bir programın hazırlanıp uygulamaya konulmasının önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Şu anda, radikal prostatektomi sonrasında hastaların rehabilitasyonu için kanıtlanmış bir etkiye sahip olan kesin ve önerilebilir herhangi bir algoritma bulunmamaktadır [7,14,15,16,17].

Tekstin devamını okuyun

KAYNAKÇA

Literaturverzeichnis

1. Bosetti C., Bertuccio P., Chatenoud L. et al. Trends in mortality from urologic cancars in Europe, 1970-2008. Eur Urol 2011;60:1–15.
2. Analiz uronefrologičeskoj zabolevaemosti v Rossiskoj Federacii po dannym oficialnoj statistiki / Apolihin O.I., Sivkov A.V., Bešliev D.A., Solnzeva T.V., Komarova V.A.// Ėksperimentalnaâ i kliničeskaâ urologiâ. Nr. 2010.
3. Bill-Axelson A, Holmberg L, Filen F, et al; Scandinavian Prostate Cancer Group Study Number 4. Radical prostatectomy versus watchful waiting in localized prostate cancer: the Scandinavian prostate cancer group-4 randomized trial. J Natl Cancer Inst 2008 aug; 100(16):1144–54.
4. Bianco FJ Jr, Scardino PT, Eastham JA. Radical prostatectomy: long-term cancer control and recovery of sexual and urinary function («trifecta»). Urology 2005 Nov;66(5Suppl):83–94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194712.
5. EAU Guidelines on Prostate Cancer// 2014.
6. Salonia A. et al. Preservation and management of prostatectomy sexual dysfunction Part2: Recovery and preservation of erectile function, sexual desire, and orgasmic function. Eur Urol 2012; 62:273–86.
7. P.V. Glybočko, I.P. Matûhov, Û.G. Alâev, N.D. Ahvlediani, Ž.Š. Inoâtov „Seksual’naâ funkciâ pacientov, perenesših radikal’nujû prostaėktomiû: sovremennyj wzglâd na problemu”, Žurnal urologiâ Nr. 2, S. 112–116, Moskau 2015.
8. Maso E.B., Gamidov S.I., Ovčinnikov R.I., Iremašvili V.V. Novye aspekty patogeneza, profilaktiki i lečeniâ ėrektil’noj disfunkcii u bol’nyh posle radikal’noj prostatėktomii CONSILIUM MEDICUM, 2004 BAND 6 Nr. 7.
9. Puškar D.Û., Bormotin A.V., Govorov A.V. Lečenie ėrektilnoj disfunkcii u pacientov, perenesših radikal’nuû pozadilonnuû porostatėktomiû, s ispol’zovaniem ingibitorov fosfodiesterazy 5 tipa. Kačestvo žizni. Medicina.-2007.-5.- S. 36–41.
10. Roûk R.V. Optimisaciâ metodov diagnostiki i korrekcii osložnenij radikal’noj prostatėktomii na soiskanie učenoj stepeni kandidata medicinskih nauk. RUDN-2007.
11. Sitnikov N.V. Profilaktika osložnenij i rannââ reabilitaciâ bol’nyh posle radikal’noj prostatėktomii dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni doktora medicinskih nauk. FGU 3 CVKG 2008.
12. Veliev E.I., Vanin A.F., Kotov S.V., Šišlo V.K. Sovremennye aspekty patofisiologii i profilaktiki ėrektilnoj disfunkcii i kavernosnogo fibrosa posle radikal’noj prostatėktomii. Urologiâ.-2009.Nr. 2-S.46–51.
13. Kotov S.V. Profilaktika kavernoznogo fibroza polse nervosberegaûŝej radikalnoj prostatėktomii: dissertazija na soiskanie učenoj stepeni kandidata medicinskih nauk. RMAPO 2009. S. 105.
14. Ficarra V, Novara G, Galfano A, Stringari C, Baldassarre R, Cavalleri S et al. Twelve-month selfreported quality of life after retropubic radical prostatectomy: a prospective study with Rand 36-Item Health Survey (Short Form-36). BJU Int 2006; 97: 274.
15. Davison BJ, So AI, Goldenberg SL. Quality of life, sexual function and decisional regret at 1 year after surgical treatment for localized prostate cancer. BJU Int. 2007 Oct; 100(4):780-5. Epub 2007 Jun 19.
16. Rakul S.A., S.B. Petrow, M.D. Ivanova, N.N. Petrova Aprobaciâ „Universal’nogo oprosnika kačestva žizni bol’nyh rakom predstatel’noj železy“//Onkourologiâ: ežhekvartal’nyj naučno-praktičeskij žurnal.-2009.-Nr. 2.-S. 64–73.
17. Nâhin V.A. Funkcional’nye rezul’taty i kačestvo žizni pacientov posle radikal’noj pozadilonnoj prostatėktomii dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni kandidata medicinskih nauk. RMAPO 2007. S. 182.
18. Briganti A., Gallina A., Suardi N., Capitanio U., Tutolo M., Bianchi M., Passoni N., Salonia A., Colombo R., Di Girolamo V., Guazzoni G., Rigatti P., Montorsi P. Predicting erectile function recovery after bilateral nerve sparing radical prostatectomy: A proposal of a novel preoperative risk stratification. J Sex Med 2010; 7:2521–31.
19. McCullogh A. Penile change following radical prostatectomy: Size, smooth muscle atrophy and curve. Curr Urol Rep 2008; 9:492–9.
20. Gontero P., Galzerano M., Bartoletti R., Magnani C., Tizzani A., Frea B., Mondaini N. New insights into the pathogenesis of penile shortening after radical prostatectomy and the role of postoperative sexual function. J Urol 2007; 178:602–7.
21. Kohler TS, Pedro R., Hendlin K., Utz W., Ugarte R., Reddy P., Makhlouf A., Ryndin I., Canales BK., Weiland D., Nakib N., Ramani A., Anderson JK., Monga M.A. Pilot study on the early use of the vacuum erection device after radical retropubic prostatectomy. BJU Int. 2007; 100:858–62.
22. Sexual Rehabilitation and Cancer Survivorship: A State of Art Review of Current Literature and Management Strategies in Male Sexual Dysfunction Among Prostate Cancer Survivors. J Sex Med 2013; 10 (suppl 1):102–111.
Klinik Araştırma
Penimaster Made in Germany
Prostat kanserinin ameliyat sonrası tedavisi için PeniMaster PRO Klinik Araştırma 2015/2016
  • Grup 1’de tedavi görmeyen deneklerin 90 gün sonrasındaki penis sertliği, cinsel ilişkiyi gerçekleştirmek için yeterli düzeyde değildi.
  • Grup 2 ve 3’teki (PeniMaster PRO kullanan) denekler ise, cinsel ilişki için yeterli sertlikte olan bir ereksiyona erişebilmişlerdir.
  • Prostat alındıktan sonra penisin bir yıl içerisinde 1–3 cm arasında kısaldığı başka klinik araştırmalarda da tespit edilmiştir.
  • Mevcut araştırma, PeniMaster PRO’nun, prostat alındıktan sonra sadece penis uzunluğunu korumadığı, bilakis penisin uzamasını sağladığını göstermektedir.
  • Modern tıpta sadece hastalığın iyileşmesi değil, aynı zamanda hastalık sonrası görülen etkilerin rehabilitasyonu da önemlidir.
  • Prostatektomi sonrası tedavi için herhangi bir standart bulunmamaktadır.