Penis büyütmede kullanılan PeniMaster PRO Basis aletinde penis başı sabitlemesi kesiti

PeniMaster®PRO

Penis başının sabitlenmesi için üç değişik fiziksel kuvvet

PeniMaster PRO aleti penis başını, dokuya zarar vermeden azami tutma kuvveti sağlayan şu üç değişik fiziksel kuvvet kombinasyonu ile sabit tutar: VakumAdhezyon ve şekilsel bağlantı! 

[!] Penis veya penis başının basınç, sıkıştırma veya gerdirme („kuvvet bağlantısı“) prensiplerini temel alan sabitleme teknikleri* konstrüktif ve konsept itibariyle uygulanmaz.


Sonuç

PeniMaster PRO aleti penisi mutlak şekilde gerdirilmiş pozisyonda sabit tutar; sıradan aletlerde penis, vücut teri ve yağ nedeniyle hiçbir şekilde sabitlenemediği gibi sabitlenmiş olsa da pozisyonundan dışarı kayar.


PeniMaster®PRO aleti aşağıda açıklanan fiziksel tutma kuvvetlerini kombine eder

1. Şekilsel bağlantı - Araç römorku çeki demiri prensibi

Penis başının anatomik şekline otomatik uyum sağlayan, sadece 0,3 milimetre incelikteki lateks diyafram, penis başını PeniMaster PRO aletinin penis başı bölmesi içine yerleştirirken çözülmeyecek şekilde sarar - bu esnada penis başı sıkıştırılmaz (ezilmez) veya vakum nedeniyle genleşmez (kabarmaz). Burada vakum tarafından gerilen diyafram, penis başını çekme kuvveti altında şekilsel olarak sabitler. 

Penis başı şeklinin taklit edildiği penis başı bölmesinin iç kontürü, penis başının sistem içinden dışarı kaymasını engeller. Penis başının bu bölme içine daha iyi şekilde uyması ve uyum sağlaması için penis etrafına, isteğe bağlı olarak penis başı bölmesinin ağzına adaptör halkaları takılabilir. Kullanılacak bu ek elemanlar sayesinde penis başını sabitleme aleti her erkek tarafından en mükemmel şekilde ayarlanabilir. 

Böylece PeniMaster PRO aletinde penis başı, diyafram ve penis başı bölmesi birbirleri ile, aynı binek otomobillere römork takmada kullanılan çeki demiri prensinde olduğu gibi sıkı bir bağlantı içinde olur. Bu „şekilsel bağlantı“, penis başı uygulama esnasında büyüdüğünde veya küçüldüğünde adaptörlü diyafram sayesinde daima gerçekleşir; bu özellik sadece PeniMaster PRO aletine özel bir özelliktir. Çekme kuvveti penis başının toplam yüzeyine eşit ve dik açı ile dağıldığından doku üzerine olan basınç yükü çok azdır. PeniMaster PRO aleti hissedilmeyecek derecedeki düşük bir kuvvet etkisi ile penis başında taşınabilir..

Tekstin devamı

Komple monte edilmiş penis başı sabitlemesi standart ventilli PeniMaster PRO Basis

Penimaster Made in Germany

PeniMaster®PRO

  • penisi sabitlemeye yarayan üç fiziksel kuvveti kombine eder (şekilsel bağlantı, vakum, adhezyon)
  • penis üzerine basınç uygulayan herhangi bir sabitleme teknolojisi kullanılmaz

  • azami sabitleme gücünde optimal fizyolojik tolere etme sunulur
  • Sadece üzerindeki yağı temizlenmiş ve kuru penisleri değil bütün penisleri güvenilir şekilde tutar
  • kullanma esnasında penis başına sürekli uyumu sağlayan anatomik adaptasyonlu diyafram
  • penis başının deforme olmasını engelleyen anatomik adaptasyonlu penis başı bölmesi
Şekilsel bağlantının penis sabitleme işlemi için anlamı

Şekilsel bağlantı, mekanik olarak sağlanan en sağlam ve en güçlü fiziksel tutma kuvvetidir. Şekilsel bağlantı cisimleri ayrılamaz derecede birleştirir, üzerine uygulanan kuvvet hemen hemen herhangi bir kayıp olmaksızın aktarılır: Bisiklet zinciri ve dişli kasnağı, cıvata ve somun, kanca ve halka gibi elemanlar şekilsel bağlantı ile birbirine bağlanmıştır. 
Şekilsel bağlantının penis germe işleminde fizyolojik açıdan sahip olduğu büyük avantaj, azami tutma kuvveti ile penis ve penis başının asgari yüklenmesini oluşturan eşsiz kombinasyondan kaynaklanmaktadır. 
Fakat: Şekilsel bağlantının gerçekleşmesi için yukarıda anılan örneklerde de olduğu gibi cisimlerin katı olması şarttır ve bu koşul penisin sahip olduğu esnek yapı nedeniyle aslında ters düşmektedir.
Buna rağmen fiziksel ve fizyolojik açıdan en yüksek avantaja sahip olması nedeniyle PeniMaster PRO aletinin geliştirilmesinde penisin sabitlenmesi için „şekilsel bağlantıya“ çok önem verilmiş ve azami tutma kuvvetini elde etmek için ön plana çıkarılmıştır.

PeniMaster % 100 para iadesi 20%