PeniMaster PRO çubuklu penis ekspander sisteminin kesiti
PeniMaster PRO Logo

PeniMaster PRO Çubuk ekspander sistemi

PeniMaster PRO'nun çekme kuvveti kontrolü

  • Penise uygulanan çekme kuvvetinin kontrol edilmesini ve ayarlanmasının sağlar
  • Egzersiz sırasında uygulanan zorlamanın aynen tekrar oluşturulmasına imkan sağlar
  • 1150 gram'a kadar göstergeli sağlama yaylı terazi
  • (Göreceli) olarak yüksek çekme kuvvetleri sayesinde yanlışlıkla oluşan aşırı zorlanmalara karşı korur
Not: Ana tutma tertibatı PeniMaster aletine de uyar.
Ana halkanın çekme kuvveti göstergesindeki skalanın okunması
Şekil 1
Ayarlanan çekme kuvvetini kontrol etmeye yarayan skala Okuma örneği: Dört ve beş nolu işaretler görülebilir, üç nolu işaret kapalıdır: Çekme kuvveti 690 ve 920 gram* arasındadır.

Penis büyütme işleminde, penis üzerine uygulanan çekme kuvvetinin kontrol edilmesine yararlıdır. Penis dokusu, yakl. 200-1200 gramm* (Şek. 1) olan antrenman aralığında yeni hücreleri oluşturması için optimum şekilde uyarılır. Daha düşük çekme kuvvetleri yeni hücre oluşumu için çoğu zaman yeterli değildir (çekme kuvveti dokunun tepki göstermesi için gereken eşik değere ulaşamaz). Bu aynı vücut geliştirmede hafif ağırlıklarla çalışmaya benzer. Daha yüksek olan çekme kuvvetleri ise belli şartlar altında penis dokusunu aşırı zorlayabilir ve elde edilen başarıyı en azından belirgin şekilde iyileştiremez.


Etki şekli

Alet, uygulanan çekme kuvvetinin kontrolü için ana çubuklara entegre edilmiş olan bir yaylı teraziye sahiptir (Şek. 1). Kişisel antrenmanın kontrol edilebilmesi için terazinin skalası rahat okunabilen beş bölüme ayrılmıştır.


Kullanımı

Eğer penise çok az çekme kuvveti uygulanmıyorsa (takıldıktan sonra temel ayarda), yaylı terazilerde beş çentik görülebilir. Çekme kuvvetinin artması ile birlikte (vidannın döndürülerek çıkarılması sayesinde, Şek. 2) ana çubuk skaladan aşağıya doğru kayar. Terazideki çentikler de etkili olan çekme kuvvetine göre örtülür. Çentiklerin arasındaki mesafe yakl. 230'ar gramlık* çekme kuvveti ile denktir.

Ana halkanın yay terazisinde, ince vida dişi açılarak üç yük durumunu gösteren gösterge
Şekil 2 
Yay terazisinin resmi:
  • Poz. I: Çekme kuvveti yok
  • Poz. II: Çekme kuvveti yakl. 650 Gram
  • Poz. III: Çekme kuvveti azami yakl. 1150 Gram

* PeniMaster PRO’nun maksimum çekme kuvveti ne kadardır?

PeniMaster PRO’nun maksimum çekme gücü cihazdan ziyade psikolojik olarak kullanıcı tarafından sınırlandırılmıştır. Sistemin kamış yuvası, 7600 gramlık bir çekme kuvvetini penisin üstünden aktarabilme özelliğine sahip olduğunu isptlamıştır (bkz.: laboratuvar testi). Güvenlik nedenlerinden dolayı yüksek ağırlıklar deneklerde test edilmemiştir.

Bununla birlikte tıbbi nedenlerden ve penis dokusunun güvenliğinden dolayı 200-1200 gram arasında sürekli bir çekme kuvvetinin uygulanmasını öneriyoruz. Elbette hem kemerden ve çubuklardan hem de ağırlık ekspander sisteminden daha da yüksek çekme kuvveti ayarlanabilir. Ancak bu ayarlar PeniMasterPRO’nun çekme kuvveti kontrollerinden değil, örneğin çubuk ekspanderdeki yaylı teraziden gösterilir. Penis egzersizi için yüksek çekme kuvvetlerine yönelik gayret sarfedilmesini teşvik etmek istemiyoruz.

PeniMaster % 100 para iadesi
20%