PeniMaster PRO çubuklu penis ekspander sisteminin kesiti

Videolar: PeniMaster®PRO Çubuk ekspander sistemi

01:08

Çubuk çekme kuvveti oluşturma mekanizmasının montajı (bu mekanizma PeniMaster aleti için de kullanılır)

06:15

PeniMaster aletini penise takma

00:54

PeniMaster PRO aleti çubuk çekme kuvveti oluşturma mekanizmasının bağlantı kafası ile kolay ve güvenli şekilde birleştirilir (burada: monte edilmiş hortum ventili ile).

00:51

PeniMaster ve PeniMaster PRO çubuk ekspander aletinin ana halkasında çekme kuvvetinin hassas ve müteakip ayarlanması için vida dişi bulunur.

00:44

Çekme kuvveti kontrolü için PeniMaster ve PeniMaster PRO çubuk ekspanderi ana tutma tertibatının entegre yay terazisi

00:44

Çekme kuvveti kontrolü için PeniMaster ve PeniMaster PRO çubuk ekspanderi ana tutma tertibatının entegre yay terazisi

00:36

Klips fonksiyonu aşırı yüklenme durumunda tutma yüzeyini veya bağlantı kafasını demir çubuklardan ayırır (buradaÇ PeniMaster PRO bağlantı kafası).