Penis büyütmede kullanılan PeniMaster PRO Basis aletinde penis başı sabitlemesi kesiti

PeniMaster PRO® için hortumlu takma sistemi

PeniMaster PRO aleti için yerden tasarruf sağlayan hafif hortumlu takma sistemi, conta tapalı hortum ventili ve hortum birleştiricili uzatma hortumundan oluşur. Bu sistem el pompalı takma sisteminin alternatifi olarak kullanılır ve en küçük pantolon cebine dahi uyar. 

50 cm uzunluktaki hortum sistemi ile PeniMaster PRO aleti pipet prensibine göre takılır. Bunun için PeniMaster PRO aletinde standart döner ventil yerine hortum ventili kullanılır. Uzatma hortumu hortum birleştiricisi ile bağlanır ve bu hortum üzerinden penis başı bölmesi içine hava üflenir (yüksek basınç) veya bölme içindeki hava tahliye edilir (vakum). 

Bu esnada adaptasyonlu diyafram, hortumlu takma sistemini bir taraftan vücut sıvıları ve fonksiyon sıvılarına karşı ve diğer taraftan penis başının fizyolojik temas bölgesi ile içinde mikrop bulunan salyaya karşı bloke eder.

Ürün avantajları:

  • Her pantolon cebine uyar
  • ekstren derecede hafiftir
  • kolay, sezgisel kullanım

Penimaster Made in Germany

PeniMaster®PRO

  • Pipet prensibine göre takma
  • sezgisel
  • yerden tasarruf sağlar
  • hijyen

Kullanım Kılavuzu

PeniMaster % 100 para iadesi 20%