Penis büyütmede kullanılan PeniMaster PRO Basis aletinde penis başı sabitlemesi kesiti
PeniMaster PRO Logo

PeniMaster PRO Basis

PeniMaster PRO takma sistemi

PeniMaster PRO aletini penis üzerine takma için iki değişik sistem mevcuttur, bu sistemlerde hem yüksek basınç hem de vakum oluşturulabilir.


El pompalı takma sistemi

Standart ventil ve ventil adaptörlü pompa donanımlı PeniMaster PRO aleti ile olan penis başını sabitleme

PeniMaster PRO el pompalı takma sistemi, dayanıklı pompa ve otomatik ventil adaptöründen oluşur. 
Pompa içindeki yaklaşık 72 cm3 miktarındaki hava hacmi, PeniMaster PRO aletinin diyaframını bir uygulama periyodunda önce hafifçe dışarı şişirmeye (pompasına basarak) ve arkasından penis başını gerekli olduğu şekilde penis başı bölmesine emme için yeterli havaya sahiptir (el pompası bırakıldığında ve pompanın başlangıç şekline geri dönmesinde). 

Ventil adaptörü, PeniMaster PRO aletinin standart döner ventilini, saat yönünün tersine çeyrek tur döndürerek açar. Bu pozisyonda el pompası ile penis başı bölmesine hem hava basılır hem de bölme içindeki hava tahliye edilebilir (emilebilir). Aynı zamanda ventil adaptöründeki conta, penis başı bölmesine dıştan hava girmesini veya bölmeden dışarı hava kaçmasını önler. Çıkarma esnasında el pompalı takma sistemi, PeniMaster PRO aletinin penis başı bölmesini hava sızdırmayacak şekilde otomatik olarak kapatır.

Ürün avantajları:

  • tek bir ile uygulanabilir
  • yüksek veya vakum oluşturur.
  • penis başı bölmesini otomatik olarak açar, kapatır ve sızdırmazlığını sağlar
  • teslimat kapsamına dahil olan parçalar

Hortumlu takma sistemi

Uzatma hortumu ve hortum ventilli PeniMaster PRO aleti ile penis başını sabitleme

PeniMaster PRO aleti için yerden tasarruf sağlayan hafif hortumlu takma sistemi, conta tapalı hortum ventili ve hortum birleştiricili uzatma hortumundan oluşur. Bu sistem el pompalı takma sisteminin alternatifi olarak kullanılır ve en küçük pantolon cebine dahi uyar. 

50 cm uzunluktaki hortum sistemi ile PeniMaster PRO aleti pipet prensibine göre takılır. Bunun için PeniMaster PRO aletinde standart döner ventil yerine hortum ventili kullanılır. Uzatma hortumu hortum birleştiricisi ile bağlanır ve bu hortum üzerinden penis başı bölmesi içine hava üflenir (yüksek basınç) veya bölme içindeki hava tahliye edilir (vakum). 

Bu esnada adaptasyonlu diyafram, hortumlu takma sistemini bir taraftan vücut sıvıları ve fonksiyon sıvılarına karşı ve diğer taraftan penis başının fizyolojik temas bölgesi ile içinde mikrop bulunan salyaya karşı bloke eder.

Ürün avantajları:

  • Her pantolon cebine uyar
  • ekstren derecede hafiftir
  • kolay, sezgisel kullanım

PeniMaster PRO aleti içindeki yüksek basınç ve vakum

Vakum PeniMaster PRO aletinin penis başı bölmesiiçindeki fiziksel bir kuvvetidir, bu bölmenin adaptasyonlu diyaframı penis başını şekilsel bağlantı yöntemi ile pozisyonda tutar.

Yüksek basınç penis başını aletin penis başı bölmesi içine yerleştirmeden önce, adaptasyonlu diyaframı hafifçe dışa doğru şişirmek ve böylece penis başı ile diyafram arasında hava kabarcıklarını gidermek için kullanılır (bu işlemin yapılması aletin takılması için zorunlu değildir.

PeniMaster % 100 para iadesi
20%