PeniMaster PRO çubuklu penis ekspander sisteminin kesiti

PeniMaster PRO çekme kuvveti oluşturucunun temizlenmesi

00:51

PeniMaster PRO çekme kuvveti oluşturucunun su ve deterjan ile temizlenmesi. PeniMaster PRO aletinin temizlenmesi burada açıklanmıştır.