Medizinisches Personal mit Blick auf den Besucher von penimaster.com.tr oder diskutierend

Doktor raporlarının

Araştırma

Rusya’da iki klinikte yapılan klinik araştırma: 
PeniMaster PRO ile uygulanan kombinasyon tedavisi, prostat kanserinde prostatın ameliyatla alınması sonrasında tipik olarak görülen penis kısalmasını durdurur ve penisin uzamasına sağlar.

Prostat kanseri nedeniyle prostatın ameliyatla alınması (prostatektomi) sonrasında penis sıkça birkaç ay içerisinde belirgin derecede (birden fazla santimetre) kısalabilir. Bunun yanında sıklıkla ereksiyon sorunları da meydana gelir.

60–70 yaş arasında 60 erkek üzerinde yapılan bir klinik araştırmada (2015/16), PeniMaster PRO ve PD5-E inhibitörleri (fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri) ile uygulanan kombinasyon tedavisi sayesinde, prostatektomi sonrasında penis kısalmasının durdurulabileceği ve hatta penisin uzatılabileceği kanıtlanmıştır. Tedavi görmeyen hastalarda penisin -,45 oranında kısaldığı, PeniMaster PRO ile tedavi gören deneklerde ise penisin +%5,5 oranında uzadığı tespit edilmiştir. Ameliyattan sonra tedavi gören deneklerde ereksiyon kabiliyetinin de iyileştirilmesi mümkün olmuştur.

Araştırma


Doktor raporlarının Prof. Dr. Gottfried Lemperle

Prof. Dr. Gottfried Lemperle tarafından PeniMaster®PRO

Prof. Dr. Gottfried Lemperle uluslar arası çapta tanınmış bir plastik cerrahtır. Kendisi 1nci sınıf Alman Liyakat Nişanı sahibidir, ayrıca çok sayıda ihtisas kitapları ve bilimsel bültenler yayınlamıştır. Bunların içinde penis ameliyatları konusunda da çok sayıda çalışmaları vardır. Prof. Lemperle aşağıdaki yazısında penis ameliyatlarında Penis ekspanderlerinin önemini vurgulamakta ve konstrüktif açıdan avantajlar bulunduğundan PeniMaster PRO sistemini tavsiye etmektedir.

Araştırmalar + Doktor Raporları


Doktor raporlarının Dr. Ruslan Petrovich

Dr. Ruslan Petrovich tarafından PeniMaster®PRO

Aşağıdaki test raporu ünlü ürolog ve androlog Dr. Ruslan Petrovich tarafından PeniMaster PRO penis ekspanderi hakkında hazırlanmıştır.
Fizyolojik penis ekspanderi PeniMaster PRO hakkındaki değerlendirmesi kendi edindiği tecrübelere ve hastalarının sıradan penis germe aletlerine kıyasla PeniMaster PRO ürünü ile edindikleri tecrübelere dayanmaktadır.

Araştırmalar + Doktor Raporları

MİKRO PENİS VE HİPOGONADİZM HASTALARININ KOMBİNEZONLU TEDAVİSİNDE ÇEKME KUVVETİNİN ÖNEMİ.

Hipogonadizm hastalarında testosteron ve PeniMaster PRO ekspanderi ile birlikte uygulanan kombinezon tedavisinin, sadece testosteron ile uygulanan tedaviye kıyasla çok daha etkili olduğu görülmüştür.

Oku vaka çalışması