Medizinisches Personal mit Blick auf den Besucher von penimaster.com.tr oder diskutierend

Doktor raporlarının

Araştırma, vaka araştırmaları, PeniMaster ve PeniMaster PRO penis ekspanderi hakkında doktorlar tarafından hazırlanmış araştırma raporları

Dr. Ignacio Moncada Urologe

British Journal of Urology merkezinde test edilmiş klinik araştırma:
PeniMaster, PRO Peyronie hastalığının tedavisinde (penis eğriliği) güvenilir ve etkilidir - Cihaz ameliyata alternatif olarak kullanılabilir

Önemli bir uluslararası klinik araştırması, Almanya’da üretilen Penimaster PRO medikal ürünün penis eğriliği hastalığına karşı (Peyronie; IPP, Induratio penis plastica) etkin ve güvenilir bir tedavi olduğunu ve alternatif olarak riskli bir ameliyata göre yan etkisi oldukça zayıf, hızlı bir etki sağladığını ortaya koymuştur.

PeniMaster PRO'nun uygulama yoğunluğuna bağlı olarak, aylık dik penis 1 santimetreye kadar uzunluğunda ve büyük ölçüde çevresi kazanabilir.

Araştırma


Araştırma

Rusya’da iki klinikte yapılan klinik araştırma: 
PeniMaster PRO ile uygulanan kombinasyon tedavisi, prostat kanserinde prostatın ameliyatla alınması sonrasında tipik olarak görülen penis kısalmasını durdurur ve penisin uzamasına sağlar.

Prostat kanseri nedeniyle prostatın ameliyatla alınması (prostatektomi) sonrasında penis sıkça birkaç ay içerisinde belirgin derecede (birden fazla santimetre) kısalabilir. Bunun yanında sıklıkla ereksiyon sorunları da meydana gelir.

60–70 yaş arasında 60 erkek üzerinde yapılan bir klinik araştırmada (2015/16), PeniMaster PRO ve PD5-E inhibitörleri (fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri) ile uygulanan kombinasyon tedavisi sayesinde, prostatektomi sonrasında penis kısalmasının durdurulabileceği ve hatta penisin uzatılabileceği kanıtlanmıştır. Tedavi görmeyen hastalarda penisin -,45 oranında kısaldığı, PeniMaster PRO ile tedavi gören deneklerde ise penisin +%5,5 oranında uzadığı tespit edilmiştir. Ameliyattan sonra tedavi gören deneklerde ereksiyon kabiliyetinin de iyileştirilmesi mümkün olmuştur.

Araştırma


Doktor raporlarının Prof. Dr. Gottfried Lemperle

Prof. Dr. Gottfried Lemperle tarafından PeniMaster PRO

Prof. Dr. Gottfried Lemperle uluslar arası çapta tanınmış bir plastik cerrahtır. Kendisi 1nci sınıf Alman Liyakat Nişanı sahibidir, ayrıca çok sayıda ihtisas kitapları ve bilimsel bültenler yayınlamıştır. Bunların içinde penis ameliyatları konusunda da çok sayıda çalışmaları vardır. Prof. Lemperle aşağıdaki yazısında penis ameliyatlarında Penis ekspanderlerinin önemini vurgulamakta ve konstrüktif açıdan avantajlar bulunduğundan PeniMaster PRO sistemini tavsiye etmektedir.

Araştırmalar + Doktor Raporları


Doktor raporlarının Dr. Ruslan Petrovich

Dr. Ruslan Petrovich tarafından PeniMaster PRO

Aşağıdaki test raporu ünlü ürolog ve androlog Dr. Ruslan Petrovich tarafından PeniMaster PRO penis ekspanderi hakkında hazırlanmıştır.
Fizyolojik penis ekspanderi PeniMaster PRO hakkındaki değerlendirmesi kendi edindiği tecrübelere ve hastalarının sıradan penis germe aletlerine kıyasla PeniMaster PRO ürünü ile edindikleri tecrübelere dayanmaktadır.

Araştırmalar + Doktor Raporları

MİKRO PENİS VE HİPOGONADİZM HASTALARININ KOMBİNEZONLU TEDAVİSİNDE ÇEKME KUVVETİNİN ÖNEMİ.

Hipogonadizm hastalarında testosteron ve PeniMaster PRO ekspanderi ile birlikte uygulanan kombinezon tedavisinin, sadece testosteron ile uygulanan tedaviye kıyasla çok daha etkili olduğu görülmüştür.

Oku vaka çalışması


Kambiz Tajkarimi

Penimaster Pro ile piyasadaki diğer tüm penis uzatıcıları (çekme cihazları) arasındaki farklar nelerdir? Örn. Andropenis, X4labs, Physiomed, Fastsize veya Sizegenetics?

ÜROLOGLARIN BAKIŞ AÇISI: (Kambiz Tajkarimi, GM, kurul onaylı Ürolog, Frederick Bölge Sağlık Sistemi robot ve minimal invazif cerrahı direktörü, Emergogroup tıbbi cihaz düzenleme danışmanı, ürün geliştirme uzmanı)
Uzun yıllar boyunca penis eğriliği bulunan erkeklere Fastsize (piyasa dışı) veya X4labs ürünlerini önerdim. Kanıt, penil traksiyonun eğik penisin düzleştirilmesine ve penis yaralanmasına bağlı olarak uzunluk kaybının yeniden kazanılmasına yardımcı olabilen ürolojik mükemmelliğin merkezlerinden ortaya çıkmaktadır (Peyronie plağı, implant cerrahisi, enfeksiyon, travma, kum saati biçimli deformasyon ve diğer tıbbi durumlar).  Yukarıdaki ürünleri satın alan hastalarım mutlu değildi ve birkaç denemeden sonra bunları kullanmaktan vazgeçtiler. Hastalarıma hoşlanmadıkları bir şeyi kullanmalarını tavsiye etmek üzücüydü.

daha fazla oku


Dr. med. Timo A Spanholtz

Dr. med. Timo A. Spanholtz: Modern Surgical Techniques for Penis Enlargement

Just a few years ago, the topic of penis enlargement was still completely taboo, but now it has a firmly established place in the world of cosmetic surgery. However, very few experienced surgeons offer this procedure as it requires a combination of technical skills from the fields of both plastic surgery and urology which few professionals can provide. Alongside thickening the penis with fat transplantation, cutting through the fundiform ligament allows the penis to be lengthened – here Dr. Spanholtz explains the most important details about this procedure and why the penile stretcher PeniMaster PRO is a "must" after a penile operation.

read more