Medizinisches Personal mit Blick auf den Besucher von https://www.penimaster.com.tr/ oder diskutierend

Doktor raporlarının

Mikro penis ve hipogonadizm hastalarının kombinezonlu tedavisinde çekme kuvvetinin önemi

  • Mikro penis şikayetlerinin en önemli sebebi hastanın düşük testosteron seviyesine sahip olmasıdır
  • Hastalığın her evresinde ve her yaş hastada iyi derecede tedavi edilebilir
  • 2012-2014 yılları arasında 16 hasta gözlemlenmiştir
  • Hormon tedavisi ve PeniMaster PRO aletinin birlikte kullanımından oluşan kombinasyon terapisi tedavi sonucunun belirgin şekilde iyileşmesini sağlamıştır

Ruslan Petrovich, Maria Astahova
Moskava, Rusya


Hedef

Mikro penis genellikle hipogonadizm hastası erkeklerde görülen bir semptomdur. Doğuştan gelen ve düşük testosteron seviyesi ve mikro penis ile bağlantı kurulabilecek birçok sendrom bulunur. Birçok hasta utandıkları için doktora gitmez ve yaşamları boyunca mikro penis ile yaşarlar. Artık günümüzde mikro penis hastalığının her yaş gurubunda iyi derecede tedavi edilebildiğini biliyoruz. Hem 20 yaşlarında hem de 60 yaşlarındaki hastalarımızda çok iyi tedavi sonuçları elde ettiğimizi gözlemleyebildik. Doğal olarak tedavi erken yaşta başlatıldığında daha iyi sonuçlar elde edilebilir, örneğin hipogonadotropik hipogonadizm hastası normal bir spermatogenez gelişimini bekleyebilir.

Hastalar ve tedavi metodu

Kliniğimizde 2012 ve 2014 yılları arasında, mikro penis ve hipogonadizm şikayeti olan toplam 16 hastayı gözlemledik. Mikro penis sebepleri Kallmann sendromu (4 hasta), Kleinfelter sendrom (2 hasta), anarşizm veya hipogonadotropik hipogonadizm (8 hasta), hipogonadotropik hipogonadizm ve izole edilen luteinizan hormonu azlığına (LH) (2 hasta) bağlı olarak gelişmiştir. Tüm hastalar 22 ila 62 yaş arasındaydı. Hastaların hiçbiri cinsel tecrübeye sahip değildir. Standart muayene penis boyunun ölçümü, prostatın ultrason ile gözlemlenmesi ve hormon (LH, FSH, testosteron, Estradiol ve Prolaktin) ölçümlerini kapsamaktaydı. Ölçülen penis boyları sarkık ve genleşmiş durumda 4 ila 8 cm arası ve ereksiyon durumunda ise 5 ila 9 cm (ortalama 6,8) arasındaydı. Prostathiperplazisi her hastada oluşmuştur. Prostat hacminin 2 ila 5 cm3 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bütün hastalarda 1,8-4,2 nmol/l değeri ile düşük bir testosteron seviyesinin olduğu gözlemlenmiştir. Hipogonadizm hastalığının sebebine bağlı olarak her hastaya hormon tedavisi uygulanmıştır. Hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında (grup 1) koriyongonadotropin ve testosteron undekanoat (EBIDO) birlikte verilmiş ve sadece primer hipogonadizm hastalarında (grup 2) ise NEBIDO verilmiştir. Hastaları her 3 ayda bir muayene ettik. Grup 1 hastalarında koriyongonadotropin ilacını haftada iki kez 2000 IE dozunda uyguladık. Testosteron seviyesinin yavaş şekilde artışı ile birlikte standart şemaya bağlı kalarak NEBIDO ilacını da verdik. Kanımıza göre bu yöntem doğru bir yöntemdir zira nihai hedef penisin büyütülmesidir. Bu gruba dahil tüm hastalar sperm özelliklerinin iyileşmesine yönelik bir deneye katılmayı farklı sebeplerden dolayı reddettiler. Aynı şekilde grup 2 hastalarına da normal şema uyarınca NEBIDO ilacını verdik.

Vaka raporu 1.
Fallbericht 1. Abbildung 1 Fallbericht 1. Abbildung 2

Vaka raporu 2.
Fallbericht 2. Abbildung 1 Fallbericht 2. Abbildung 2

Vaka raporu 3.

Fallbericht 3. Abbildung 1

Fallbericht 3. Abbildung 2

Sonuçlar

Tedavi başlangıcından 6 ay sonra bütün hastalarda, penisin fizyolojik olarak ereksiyon durumunda 11 ila 13 cm’ye (ortalama 11,8) büyüdüğü görülmüştür. Prostathiperplazis şikayeti olan bütün hastalarda prostat hacmi 14 ila 18 cm3’ye kadar artmıştır. Fakat şunu belirtmek isteriz ki, 6 aylık tedavi süresi sonunda hastalarımızdan hiçbirinde penislerinde istenilen bir büyüme gerçekleşmemiştir. Bu sebepten dolayı bir yıllık hormon tedavisinden sonra en iyi sonuçlara ulaşmak için her iki gruba dahil bütün hastalarda PeniMaster PRO ekspanderini uygulamaya başladık. Bütün hastalar PeniMaster PRO aletini kullandılar ve hormon tedavisine devam ettiler. 6 aydan sonra kompleks tedavisinin sonuçlarını değerlendirdik. Bütün hastalarda ereksiyon durumundaki penis boyu büyüdü ve ortalama olarak 14,6 cm (12 - 15 cm) oldu. Buna göre hipogonadizm hastalarında bir buçuk yıl süren kompleks tedavisi (NEBIDO ve PeniMaster PRO) sonucunda penis boyu ortalama 7,8 cm (ereksiyon durumunda) büyümüştür.

Özet

Hipogonadizm hastalarında testosteron ve PeniMaster PRO ekspanderi ile birlikte uygulanan kombinezon tedavisinin, sadece testosteron ile uygulanan tedaviye kıyasla çok daha etkili olduğu görülmüştür. Hipogonadizm türünün (primer veya sekonder) penis büyütme sonuçları ve tedavi metodu üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Bütün hastalar en kısa zamanda en iyi sonuçlar elde etmek ister. Hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında koriyongonadotropin ilacı ile yapılan tedavinin fizyolojik olduğu gözlemlendiğinden normal testosteron seviyesine ulaşmak için ayrıca NEBIDO ilacını da vermek zorunda kaldık. Doğal olarak penis büyütme tedavisinden ve ilk cinsel ilişkiden sonra, sekonder hipogonadizm grubuna dahil genç hastalarda spermatogenez uyarılması yaşanmıştır.

Bunun dışında testosteron tedavisi sürecinde penisin fizyolojik büyümesinin genelde 6ncı – 7nci ayda durduğu gözlenmiştir. Bu nedenle PeniMaster PRO ekspanderi en kısa zamanda kullanılmaya başlanmalıdır. Yeterli büyüklükte bir penis başına sahip hipogonadizm hastası PeniMaster PRO aletini, testosteron tedavisinin başlandığı ilk günden itibaren kullanmalıdır. Diğer hastalarda ekspander ancak, penis başının PeniMaster PRO ile kullanımı için uygun büyüklüğe eriştiğinde kullanılacaktır.

Mikro penis ve hipogonadizm hastalarında, testosteron tedavisi sürecinde en iyi penis büyütme sonuçlarını elde etmek için ekspander üzerinden uygulanan ek bir çekme kuvvetinin uygulanması faydalı olacaktır.

Araştırmalar + Doktor Raporları