Penis uzunluğu ve çevresinin ölçümü

 • Ereksiyon durumundaki penisin uzunluğunun ölçümü: penis tam ereksiyona eriştiğinde karın bölgesindeki çıkış yerinden penis başı ucuna kadar hafifçe penis üzerine koyulan cetvel veya metre
 • Eğrilikler dikkate alınmaz
 • Sarkık durumdaki penis uzunluğunun ölçümü: birden fazla ve değişik zamanlarda yapılan ölçümler sonunda ortalama değer elde edilir
 • Penis çevresinin ölçülmesi: şerit metre gevşek bir şekilde ereksiyon halindeki penis silindirine dolanır
 • Penis çevresi ölçüsü penis çapı ölçüsüne eşit değildir

Ereksiyon durumundaki penis uzunluğunun ölçümü

Ereksiyon durumundaki penis uzunluğu penis tam ereksiyona eriştiğinde ölçülür. Ölçüm için bir cetvel veya metre kullanılır ve penis silindirinin karın bölgesinden çıkış yerine baskı uygulanmadan koyulur ve penis başı ucuna kadar olan uzunluğu ölçülür (Şekil 1). Cetvelin baskı uygulanarak penis üzerine koyulduğu "Bone-press" ölçüm metodunun aksine, ölçü aletinin gevşek bir şekilde penis üzerine koyularak yapılan ölçümde penis silindirini kaplayan yağ tabakası da ölçülür, böylece efektif uyarıcı penis uzunluğu elde edilir. Bu nedenle ölçüm sonucu kilo alma ve verme sonrasında farklılık gösterebilir. 

Ölçüm esnasında ölçüm değerinin daha iyi gösterilebilmesi için cetvelin sıfır milimetreden başlamadığı ve biraz ileri kaydırılmış olduğunu dikkate alın. Bu nedenle ölçülen değere genellikle 3-5 milimetre eklenebilir. Örneğin: Ölçülen penis uzunluğu 15,0 santimetre olduğunda ve cetvel çizgileri tam sıfır değerinden başlamayıp 5 milimetre sonra başladığında gerçek penis uzunluğu 15,5 santimetredir. 

Esnek şerit metrenin penisin direkt üst yüzeyine koyularak yapılan ölçümlerde, eğriliği yukarı veya aşağı doğru olan penislerin ölçü sonuçları yanlış olur (çünkü iki ölçüm noktası arasındaki eğri düz bir doğrudan daha uzun olacaktır). Farklı penis şekillerine rağmen erkeklerin penis uzunluklarını aralarında kıyaslayabilmeleri için karın bölgesinden çıkış noktası ile penis başı ucu arasındaki en kısa mesafe ölçülmelidir.

Uyarı: Ürologlar tarafından klinik uygulamalarındaki pratikliği açısından, ereksiyon durumundaki penis uzunluğunu sarkık durumdaki penisi çekip uzatma yolu ile ölçmeleri sonucunda benzer değerler elde edilir, zira ereksiyon durumundaki penisin uzunluğu sarkık durumdaki azami çekilebilir uzunluk kadar olabilir. Ereksiyon durumundaki penis uzunluğunu evde ölçmek için yukarıda açıklanan ve ereksiyon durumuna geçmiş penis ile yapılan ölçüm metodu tercih edilmelidir, çünkü bu metot ile gerçek fizyolojik ereksiyon ve penisin erişebileceği gerçek uzunluk ölçülebilir, aksi taktirde bu uzunluk örneğin erektil fonksiyon yetersizliği (ED) şikayeti olan kişilerde önemli oranda kısa olabilir.


Penis uzunluğunun ölçülmesinde ereksiyon durumundaki penis üzerine koyulan cetveli gösteren şema
Sekil 1
Penis uzunlugunu belirlemek için cetveli dogru sekilde dayama.
Penis çevresinin ölçülmesinde ereksiyon durumundaki penis üzerine dolanan şerit metreyi gösteren şema
Şekil 1
Penis uzunluğunu belirlemek için cetveli doğru şekilde dayama.

Sarkık durumdaki penis uzunluğunun ölçümü

Ereksiyon durumunda olmayan sarkık haldeki penis uzunluğu duruma bağlı olarak farklı olabilir. Bu nedenle sarkık durumdaki penis uzunluğu için, birden fazla ölçümün ortalama değeri dikkate alınmalıdır (yukarıda açıklanan ölçümde ve sonraki örnekte açıklanan uyarıları dikkate alınız). 

Ölçüm Ölçüm zamanı Ölçüm değerleri cm
1
 • sabahları uyandıktan sonra
4,2
2
 • öğle yemeğinden sonra
4,9
3
 • akşamları yatağa yatmadan önce
5,5
4
 • saunaya gittikten sonra
5,8
5
 • soğuk duş aldıktan sonra
3,6
6
 • ereksiyondan 10 dakika sonra
6,1
7
 • spor yaptıktan sonra
3,8
 
 • Eklenen değerler: Ölçümler
33,9
     
    33,9 : 7
 • Sarkık durumdaki penisin ortalama uzunluğu:​
= 4,8 cm

Penis tipinin belirlenmesi: Kalın penis veya küçük boylu penis

"Kalın penis" olarak tanımlanan penis, ereksiyon durumunda sarkık durumdaki uzunluğundan çok daha uzun değildir. Buna karşın "küçük boylu penis" ereksiyon durumunda, sarkık durumdaki uzunluğundan çok daha uzundur. Kalın penis tipi, ereksiyon durumundaki uzunluğu sarkık durumdaki uzunluğundan azami 1,9 kat daha büyük olan yani neredeyse uzunluğu iki katına çııkan penis tipidir. Penis eğer ereksiyon durumunda, sarkık durumdaki uzunluğunun iki katından daha (2 faktörünün üzerinde) fazla büyüyorsa küçük boylu penis tipine girer. 

Kalın penis örneği (Faktör < 1,9):

 • Sertleşmiş penis uzunluğu
  15,8 cm
 • Ortalama sarkık durum penis uzunluğu
: 9,9 cm
 • Faktör:
= 1,6

 

Küçük boylu penis örneği (Faktör > 2.0):​

 • Sertleşmiş penis uzunluğu
  16,2 cm
 • Ortalama sarkık durum penis uzunluğu
: 5,1 cm
 • Faktör:
= 3,2

Sertleşmiş penis çevresinin ölçümü

Penis çevresi tam ereksiyona erişmiş (sertleşmiş) peniste ölçülür. Ölçüm işleminde, çok gerilmeyen esnek bir şerit metre penis silindirinin etrafına dolanır. Penis kalınlığından bahsedildiğinde esasında penis çevresi kastedilmektedir.

Penis çevresi (penis kalınlığı) ile penis çapı arasındaki fark

Genellikle penis çevresi ile penis çapı karıştırılır. Penis çevresi penis daire çevresinin tam olarak ölçülmesi sonucunda elde edilen değerdir (Şekil 1). Penis çapı ise, penisin bir yanı ile diğer yanı arasındaki en kısa mesafedir. Cetveli penis içine batırarak penis çapını ölçmek mümkün olmayacağından penis çapı sadece hesaplama yolu ile belirlenebilir: Matematiksel olarak penis çevresi çapının 3,141 katı kadardır. Penis çevresi örneğin 12,0 santimetre olduğunda penis çapı yandaki hesaplamaya göre 12,0 : 3,141 = 3,8 santimetredir.