PeniMaster penis büyütme aletinin ayrıntıları
PeniMaster Classic Logo

PeniMaster Classic

PeniMaster Classic'in çekme kuvvetinin kontrolü

PeniMaster çekme kuvvetinin kontrolü
Şekil 1
Ayarlanan çekme kuvvetini kontrol etmeye yarayan skala Okuma örneği: Dört ve beş nolu işaretler görülebilir, üç nolu işaret kapalıdır: Çekme kuvveti 690 ve 920 gram* arasındadır.
  • Penise uygulanan çekme kuvvetinin kontrol edilmesini ve ayarlanmasının sağlar
  • Egzersiz sırasında uygulanan zorlamanın aynen tekrar oluşturulmasına imkan sağlar
  • 1150 gram'a kadar göstergeli sağlama yaylı terazi
  • (Göreceli) olarak yüksek çekme kuvvetleri sayesinde yanlışlıkla oluşan aşırı zorlanmalara karşı korur

Penis büyütme işleminde, penis üzerine uygulanan çekme kuvvetinin kontrol edilmesine yararlıdır. Penis dokusu, yakl. 200-1200 gramm* (Şek. 1) olan antrenman aralığında yeni hücreleri oluşturması için optimum şekilde uyarılır. Daha düşük çekme kuvvetleri yeni hücre oluşumu için çoğu zaman yeterli değildir (çekme kuvveti dokunun tepki göstermesi için gereken eşik değere ulaşamaz). Bu aynı vücut geliştirmede hafif ağırlıklarla çalışmaya benzer. Daha yüksek olan çekme kuvvetleri ise belli şartlar altında penis dokusunu aşırı zorlayabilir ve elde edilen başarıyı en azından belirgin şekilde iyileştiremez.


Etki şekli

Alet, uygulanan çekme kuvvetinin kontrolü için ana çubuklara entegre edilmiş olan bir yaylı teraziye sahiptir (Şek. 1). Kişisel antrenmanın kontrol edilebilmesi için terazinin skalası rahat okunabilen beş bölüme ayrılmıştır.


Kullanımı

Eğer penise çok az çekme kuvveti uygulanmıyorsa (takıldıktan sonra temel ayarda), yaylı terazilerde beş çentik görülebilir. Çekme kuvvetinin artması ile birlikte (vidannın döndürülerek çıkarılması sayesinde, Şek. 2) ana çubuk skaladan aşağıya doğru kayar. Terazideki çentikler de etkili olan çekme kuvvetine göre örtülür. Çentiklerin arasındaki mesafe yakl. 230'ar gramlık* çekme kuvveti ile denktir.

PeniMaster yaylı terazi
Şekil 2 
Yay terazisinin resmi:
  • Poz. I: Çekme kuvveti yok
  • Poz. II: Çekme kuvveti yakl. 650 Gram
  • Poz. III: Çekme kuvveti azami yakl. 1150 Gram

* PeniMaster Classic ’nun maksimum çekme kuvveti ne kadardır?

PeniMaster Classic ’nun maksimum çekme gücü cihazdan ziyade psikolojik olarak kullanıcı tarafından sınırlandırılmıştır.

Bununla birlikte tıbbi nedenlerden ve penis dokusunun güvenliğinden dolayı 200-1200 gram arasında sürekli bir çekme kuvvetinin uygulanmasını öneriyoruz.

Not: Ana halka elemanı PeniMaster PRO aletine de uyar.
PeniMaster % 100 para iadesi
20%