Produktlogo PeniMaster

Penisi sürekli geren aletler nasıl kategorize edilebilir?

Penisi şekilsel kozmetik veya tedavi amaçlar doğrultusunda birden fazla saat çektiren (geren) aletler farklı adlar altında satışa sunulmaktadır. Eğer üretici ya da ürünü sunan firma tarafından ürün için tıbbi bir kullanım amacı (da) belirtilmişse (örneğin ameliyat sonrası alanda), ürün bir tıbbi üründür ve Avrupa'da satışa sunulabilmesi için CE işaretine sahip olması gereklidir. Ürünün internet satışında, çoğu zaman seks veya erotik ürün veya hatta seks oyuncağı olarak kategorize edilmesi, bu ürün için tam doğru kategorinin olmamasından veya aletlerin peniste kullanım için öngörülmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu aletler nasıl tanımlanır?

Aletlerin etki prensibini yani penisin genişletilmesi ya da gerilmesi esas alan yaygın ve doğru tanımlamalar "penis germe aleti", "penis genişletici" veya "penis ekspanderi"dir. "Penis büyütücü", "penis uzatıcı" veya "penis genleştirme aleti" terimleri de yanlış değildir fakat bu bağlamda kısıtlayıcı olarak sadece bazı olası tedavi efektlerini yani anatomik penis büyütme veya penis uzatmayı kast etmektedir. Penis için kullanılan protez türü aletler de "penis büyütücü", "penis uzatıcı" veya "penis genleştirme aleti" olarak tanımlanabilir ancak bu aletler penisi tabi ki anatomik olarak büyütmemektedir. Dolayısıyla bu yardımcı aletler penis ekspanderi değildir çünkü penisi penis egzersizi yöntemiyle sürekli olarak germemektedir.

 

Penis ekspanderi, penis germe aleti

Penis büyütme için aksesuarları ile birlikte PeniMaster PeniMaster PRO
Penisi hücre büyümesi yöntemiyle gerçek, anatomik genişleme (uzatma ve büyütme) hedefi ile çeker, gerdirir yada genişletirler

Penis genleştirme aleti, penis büyütme

Sözde penis uzatma için şeffaf penis kılıfı
Partnerin cinsel ilişki sırasında daha fazla uyarılması için penise takılabilen sözde büyütme aleti